GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA
CỦA THƯ VIỆN DA LIỄU

Cố vấn về chuyên môn cũng như thăm khám trực tuyến trên Thư Viện Da Liễu là những PGS, Bác Sĩ chuyên môn cao của ngành Da Liễu với nhiều năm kinh nghiệm công tác, có đầy đủ các chứng chỉ, bằng cấp.

Trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia là tham vấn về chuyên môn đảm bảo tính chính xác về thông tin, nội dung đăng tải về Da Liễu nói riêng và Y Học nói chung cho đội ngũ biên tập của Thư Viện Da Liễu.

Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi luôn làm việc không mệt mỏi và tâm huyết nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ cải thiện sức khỏe làn da cho tất cả người dân Việt Nam.

GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA
CỦA THƯ VIỆN DA LIỄU

Cố vấn về chuyên môn cũng như thăm khám trực tuyến trên Thư Viện Da Liễu là những PGS, Bác Sĩ chuyên môn cao của ngành Da Liễu với nhiều năm kinh nghiệm công tác, có đầy đủ các chứng chỉ, bằng cấp.

Trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia là tham vấn về chuyên môn đảm bảo tính chính xác về thông tin, nội dung đăng tải về Da Liễu nói riêng và Y Học nói chung cho đội ngũ biên tập của Thư Viện Da Liễu.

Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi luôn làm việc không mệt mỏi và tâm huyết nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ cải thiện sức khỏe làn da cho tất cả người dân Việt Nam.

CHUYÊN GIA HIỀN ANH

CHUYÊN KHOA DA LIỄU

icon facebook
icon call

PGS.TS TRẦN LAN ANH

CỐ VẤN CAO CẤP DA LIỄU

icon facebook
icon call

CHUYÊN GIA HÀ LINH

CHUYÊN KHOA DA LIỄU

icon facebook
icon call
giaosubs tran lan anh

PGS.TS TRẦN LAN ANH

CỐ VẤN CAO CẤP DA LIỄU

icon facebook
icon call
bshienanh

CHUYÊN GIA HIỀN ANH

CHUYÊN KHOA DA LIỄU

icon facebook
icon call
bs ha linh

CHUYÊN GIA HÀ LINH

CHUYÊN KHOA DA LIỄU

icon facebook
icon call